کاشت تراشه در مغز

حافظه مغزتان را با کاشت یک میکرو تراشه افزایش دهید!

یک استارت آپ آمریکایی مشغول تحقیق روی ساخت تراشه ای میکرو است که در مغز نصب می شود و حافظه انسان را ارتقا می...