کانن G1 X Mark III

کانن از دوربین G1 X Mark III مجهز به حسگر APS-C رونمایی کرد

کانن از دوربین دیجیتال تازه خود به نام G1 X Mark III رونمایی کرده که برای اولین بار مجهز به حسگر APS-C است که...