کلش رویال

بازی های کلش آو کلنز و کلش رویال فیلتر نشده اند

بازار اختلالات اینترنتی این روزها داغ است و به نظر می‌رسد این بار گریبان بازی کلش آف کلنز را گرفته که البته بنیاد ملی...

آیا بازی های کلش آو کلنز و کلش رویال فیلتر شده اند؟

بسیاری از کاربران با ارسال کامنت از باز نشدن دو بازی موبایلی محبوب نوشته‌اند. دوبازی کلش آو کلنز و کلش رویال روی موبایل و تبلت...