کلیدهای میانبر اندروید

۵ میانبر گوشی اندروید که از آن اطلاع ندارید

کلید Home و کلیدهای تنظیم صدا، سه دکمه فیزیکی روی بدنه گوشی های اندروید هستند که در تلفیق با سه دکمه خازنی یا Capacitive...