کنفرانس IoT in Action

مایکروسافت کنفرانس IoT in Action خود را به خاطر ویروس کرونا لغو کرد

از زمان شیوع اپیدمی کروناویروس در ووهان چین، جهان دچار آشفتگی شده است. این ویروس اکنون یک بیماری همه گیر جهانی است...