کوربلاتی

پرسرعت‌ترین خودروی جهان در مسیر رونمایی در نمایشگاه ژنو

پرسرعت‌ترین خودروی جهان در مسیر رونمایی در نمایشگاه ژنو. همه ما به خوبی واقفیم که هنسی، بوگاتی و کونیگزئگ سه خودروساز پیشرویی هستند که حرکت...