گزارش تهدیدهای هوشمند نوکیا

گزارش تهدیدهای هوشمند نوکیا: شمار گوشی‌های اندرویدی آلوده به ویروس و بدافزار در حال افزایش است

ویروس‌ها و انواع بد افزارها در تلفن‌های همراه بسیار رایج هستند و تعدادشان هم هر روزه در حال افزایش است. به همین خاطر و...