گوریلا گلس ویکتوس

کورنینگ از گوریلا گلس ویکتوس / Gorilla Glass Victus پرده برداشت

کورنینگ نسل جدید شیشه محافظ گوریلا گلس / Gorilla Glass را معرفی کرد. البته نه با نام گوریلا گلس 7 بلکه "گوریلا...