گوریلا گلس 6

کورنینگ از محافظ گوریلا گلس۶ پرده برداشت

امروز، کمپانی کورنینگ یک نسخه جدید از محافظ گوریلا گلس و به طور خاص گوریلا گلس ۶ – Gorilla Glass 6 را معرفی کرد....