گوگل تانگو

خداحافظی با گوگل تانگو در اول مارس سال ۲۰۱۸

گوگل به تازگی اعلام کرده است با توجه به اینکه قصد دارد بیشتر حواس خود را معطوف پروژه ARCore کند، پلتفرم واقعیت افزوده ویژه...